Velkommen til årsmøte 2024

Informasjon om Årsmøte 2024

Årsmøte 2024 avholdes torsdag 8. februar kl. 19 på Spiseriet på Vigeland. Innkallingen publiseres senest 2 uker før årsmøte.

Frist for å fremme forslag til kandidater til verv i klubben er 11.januar og disse må sendes til valgkomiteen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 11. januar.

For bestilling av championatskjold settes det en frist til 11. januar for å melde fra til klubben om oppnådd championat i 2023. For bestilling av championatskjold der championat oppnås i januar 2024 oppfordres det til fortløpende bestilling dersom hunden er innstilt til premiering som medfører at den oppnår championat.

Bestilling sendes til Torkjell Tofte torkjell.tofte@goddriv.no / mob. 926 03 776.

Vel møtt!

Vennlig hilsen, Styret.

Nyhetsarkiv

Jaktcompagniet Evje logo

Lyngdal Jakt og Fiskesenter logo

Tracker logo