Prøveresultater

2023

1-Dags Løshund

2-Dags Løshund (1)

 2-Dags løshund (2)

2022

Januar bandhund

Januar, 1-dags

Januar, 2-dags

2021

Bandhund

Sørlandsprøva

Desember, 1 dags

Høst, 2 dags

Høst, en dags

Januar, en dags separat

Januar, to dagers separat

2020

Januar, en dags separat

Januar, to dagers separat

Sørlandsprøven (samlet 2-dagers)

Høst, en dags del

Høst, to dags del 1

Desember en dags del 2

Desember to dagers del 2

2019

En dagers separat

To dagers separat

En dags bandhund

Sørlandsprøven, to dager samlet

1-dagers spredt januar

2-dagers spredt januar

2018

Oggeprøven (1-dags samlet)

Oggeprøven (svensk 2 dagers)

To dagers samlet, Sørlandsprøven

1-dags spredt høst

2dagers spredt høst

1 dagers januar

2 dagers januar

2017
Oggeprøven (1 dags samlet)
Sørlandsprøven (2 dagers samlet)
1 dags spredt
2 dagers spredt
2016
Oggeprøven (1 dags samlet)
2 dagers samlet (Sørlandsprøven)
1 dagers spredt
2 dagers spredt
2015
2 dagers samlaprøve
2 dagers separatprøve
1 dags separatprøve
Oggeprøven (1 dags samlet)
2014

 

Oggeprøven (1 dags samlet)

Nyhetsarkiv

Jaktcompagniet Evje logo

Lyngdal Jakt og Fiskesenter logo

Tracker logo