Klubben

OM KLUBBEN – LOVENE

Klubbens lover Klikk her

Instruks valgkomite Kikk her

Klubbens lover ble justert og vedtatt på årmøtet i 2018.

Vest – Agder Elghundklubb ble stiftet som egen klubb i 1991, men flere av klubbens nåværende medlemmer var med og stiftet tidligere Agder Elghundklubb i 1979. Det var ingen uenigheter som gjorde at V-AE ble egen klubb i 1991, men en økende medlemsmasse i begge Agderfylkene gjorde at oppdelingen ble helt naturlig. Fordeling av medlemmene ble gjort etter bosteds adresse, og andre delinger ble basert på dette.

Første årsmøte ble holdt 26. april 1991 og Ragnar Skeie ble da VAEHK første leder og det var 60 medlemmer ved første årsmøte. Siden har medlemsantallet varriert fra toppåret 1994 på 214. Ved utgangen av 2016 var vi 142 medlemmer og 3 husstandsmedlemmer. Det er alltid hyggelig med nye medlemmer og alle er hjertelig velkommen som medlemmer i V-AEHK. Som medlem får du rimeligere deltagelse i alle utstillinger og prøver som er godkjent av NKK rundt om i landet. Du får 3 utgaver av Elghunden med prøveresultater, og 6 utgaver av NKK’s Hundesport. Vi ønsker at alle skal være aktive i klubben, da blir man kjent med flere og kan nyte godt av hverandres erfaringer. For innmelding, se Bli Medlem !

V-AE arrangerer hvert år en utstilling hvor vi oppfordrer alle til å stille hundene sine, og da spessielt de unghundene som trenger en premie for deretter å kunne stille til jaktprøver. Vi arrangerer en samlet jaktprøve i slutten av november hvert år, og separatprøver fra september til jul, samt i januar påfølgende år, når forholdene tillater det. Vi har også et årlig klubbmesteskap i skyting med vandreelg(pokal)

Klubben er registrert i Brønnøysund registeret. Klubbens konto for innbetalinger er 0530.08.16306. Husk alltid å merke hva innbetalingen gjelder, sporprøver eller utstilling/jaktprøver , etc.

Logoen er laget av Jan Fr. Holmer.

Klubbens æredsmedlemmer:

  • Tormod Glesne
  • Ragnar Skeie
  • John Jacobsen
  • Kristian Hestvåg
  • Tobias Torland, død
  • Anstein Espeland, døde 30. mars 2011
  • Jan Fr. Holmer, døde i 2013
  • Sven Terje Orthe, døde i 2019

Nyhetsarkiv

Jaktcompagniet Evje logo

Lyngdal Jakt og Fiskesenter logo

Tracker logo