Championat- skjold – bestilling og kostnad

Det ligger an til å bli «all time high» når det gjelder championater i klubben, for vi kommer trolig til å passere 20 jakt- og utstillingschampionater i 2016! Det er selvsagt veldig gledelig og det viser at vi har mange aktive medlemmer med fine og gode hunder. Men alle medaljer har en bakside, og baksiden av dette er at det koster penger. Hvert skjold kommer på ca. kr 800,- og det er da lett å regne ut at totalt blir det nærmere kr 20.000- for disse skjoldene. Påmeldingsavgifta til prøvene er normalt med på å dekke denne kostnaden. Men flere av championatene er helt eller delvis tatt utenfor klubben. Klubben har dermed ikke hatt noen inntekter på dette. For å holde klubbens budsjett og regnskap i balanse, har derfor styret bestemt at hundeeierne som på sin vei til jaktchampionatet ikke har gått minst to prøver i Vest-Agder Elghundklubb, selv må betale for skjoldet. Klubben betaler altså skjoldet for de som har gått to eller flere prøver i klubben for å kapre det aktuelle jaktchampionatet. Skjold for utstillingschampionat betaler klubben. Så om du har tatt et jaktchampionat i utlandet, eller ikke har gått to prøver i klubben vår for det norske jaktchampionatet, koster det ca 800, for skjoldet. Utdeling av championatskjold er et høydepunkt på årsmøtet hvert år. Det håper vi det blir i år også og at hundeeierne vil ha det varige minnet som et championatskjold er. DU MÅ SELV BESTILLE SKJOLDET INNEN 20. JANUAR ved å sende en mail med hundens tittel, navn og reg. nr. til marnadal@online.no  Dokumentasjon på resultater oppnådd utenfor klubben, legges ved. For de som må betale for skjoldet, må betalingen være gjort før klubben bestiller skjoldene.

Nyhetsarkiv

Jaktcompagniet Evje logo

Lyngdal Jakt og Fiskesenter logo

Tracker logo