Innbydelse til ungdomsmester- skapet for bandhund

Agderklubbene arrangerte ungdomsmesterskapet for løshund i 2019. Dette nasjonale mesterskapet arrangeres hvert år. Vekselsvis for bandhund og løshund. Ungdomsmesterskapet er i første rekke en erfaringsarena for unge hundeførere som møtes og knytter kontakter. Men selvsagt også en konkuranse det er lærerikt og moro å være med på. I år er det Østerdalen EHK som arrangerer et bandhundmesterskap. Kriterien for å være aktuell som deltager kan oppsummeres i to punkter:

– Ungdom som er medlem av en områdeklubb kan delta i ungdomsmesterskap for løshund eller bandhund. Ungdom kan delta i ungdomsmesterskap fra 16 år og ut det året de fyller 24 år.
– Påmeldt hund skal være norskregistrert og ha norsk eier, den må være jaktprøvepremiert for den gjeldende prøve art, det være seg som løshund eller bandhund. Hund/fører skal ha en relevant/nær ilknytning til hverandre.

Om vi har noen medlemmer i klubben som er aktuelle tar de kontakt med Eivind Eigebrekk på tlf. 91553028. Påmeldingsfrist til klubben vår er 10. juni.

Innbydelse til mesterskapet finner du her.

Reglene for uttak ligger her.

Nyhetsarkiv

Jaktcompagniet Evje logo

Lyngdal Jakt og Fiskesenter logo

Tracker logo