ÅRSMØTET 2021
Årsmøtet i Vest-Ager Elghundklubb blir avholdt fredag 19.02.
Vi jobber med å finne egnet sted for gjennomføringen, så sted, tidspunkt og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her på Facebook og på hjemmesiden så snart som mulig.
Planen og håpet er at vi kan avholde et fysisk møte, men skulle situasjonen endre seg og det ikke lar seg gjennomføre forbereder vi å kunne kjøre et digitalt årsmøte.
Grunnet gjeldende regler og føringer nasjonalt vil det på årsmøtet kun bli behandlet årsmøtesaker. Middag og utdeling av premier må vi dessverre utsette. Vi håper å kunne ta dette utpå våren, og at vi da kan ha en skikkelig klubbkveld med premieutdeling, middag og hyggelig selskap.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende innen 07.02.
-Styret-

Nyhetsarkiv

Jaktcompagniet Evje logo

Lyngdal Jakt og Fiskesenter logo

Tracker logo